Standaryzowany współczynnik umieralności z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu

źródło: GUS
kryteria:
terytorium: Polska
zamieszkanie: pow. ziemski i grodzki
rok: 2010
płeć: kobiety i mężczyźni
przyczyny zgonów: Zewnętrzne przyczyny zachowania i zgonu