Liczba krwiodawców wg województw w 2010 roku (na 10 tys. mieszkańców)